کانال سروش
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
موضوعات

ثبت نام جهت انتخاب روز آزمون تا 13 خرداد 98 تمدید شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    1213

آزمون های دوره آموزش تکمیلی ویژه روحانیون ، معین ها و معینه های حج تمتع 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    1490

آزمون های دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    2968

آزمون های دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار می شود.

 شنبه, 11 خرداد 1398    752

آزمون های دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 برگزار شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    591

آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 انجام می پذیرد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    645

آزمون های دوره ضمن خدمت ویژه روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره دوم 98

ثبت نام این دوره در آبان 98 انجام شد.

 شنبه, 11 خرداد 1398    786

آزمون های دوره آموزش بدو خدمت روحانیون حج و عمره - دوره دوم 98
صفحه 1 از 1
پربازدیدها

ارتباط با ما