کانال سروش
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
تقویم آموزشی 1399
 شنبه, 11 اسفند 1397    0  12409

 

قابل توجه کلیه کارگزاران فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات که از طرف مدیریت جذب و سازماندهی بعثه به آموزش معرفی شده اند:

 دوره های آموزشی مدیریت آموزش بعثه عبارتند از :

1- دوره آموزش بدو خدمت (ضمن خدمت ویژه) روحانیون و معینه های کاروان های حج و عمره

2- دوره آموزش بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

3- دوره آموزش ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره

4- دوره آموزش بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

5- دوره آموزش تکمیلی مداحان عتبات عالیات

 

 تقویم برگزاری دوره های آموزشی کارگزاران فرهنگی حج، عمره و عتبات عالیات در سال  1399

فرآیند برگزاری دوره

دوره اول

دوره دوم

انتخاب واحد

17  تا  24 فروردین

11  شعبان  تا 18 شعبان

3 تا 8 آبان

7 تا 12 ربیع الاول

آغاز و پایان دوره آموزشي

30 فروردین  تا 26 تیر

24 شعبان تا 24 ذی القعده

17 آبان تا 21 بهمن

21 ربیع الاول تا 26 جمادی الثانیه

تشکیل جلسه کمیسیون موارد خاص

(زمان ارسال درخواست از طریق سامانه، 10 روز

 قبل از تشکیل جلسه خواهد بود.)

30 فروردین

24 شعبان

22 آبان

26 ربیع الاول

تكميل ظرفيت واحدهاي آموزشي

(تمديد انتخاب واحد طبق نظر كميسيون)

2 تا 5  اردیبهشت

27 تا 30 شعبان

1 تا 4 آذر

5 تا 8 ربیع الثانی

تشکیل جلسه کمیسیون موارد خاص

(زمان ارسال درخواست از طریق سامانه، 10 روز

قبل از تشکیل جلسه خواهد بود.)

4 تیر

2 ذی القعده

1 بهمن

6 جمادی الثانیه

ارزیابی از برگزاري دوره آموزشي و اساتيد،

مشاهده حضور و غیاب دروس

(در سامانه)

7 تا 10 تیر

5 تا 8 ذی القعده

4 تا 7 بهمن

9 تا 12 جمادی الثانیه

تكميل واحدهاي آموزشي

(انتخاب واحد یا حذف اضطراري)

برگزاري آزمون مجازی

21 تیر تا 2 مرداد

19 ذیقعده تا 2 ذیحجه

25 بهمن تا 6 اسفند

1 تا 12 رجب

 

 

 

 

نظرات

ارتباط با ما