کانال سروش
موضوعات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 یکشنبه, 19 خرداد 1398    743

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره تکمیلی مداحان عتبات عالیات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 یکشنبه, 19 خرداد 1398    634

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت مداحان عتبات عالیات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 یکشنبه, 19 خرداد 1398    1875

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 شنبه, 11 خرداد 1398    548

منابع آموزشی و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت روحانیون حج و عمره

معرفی دروس دوره و نحوه ارائه دروس و همچنین فایل برخی دروس در این اطلاعیه ذکر شده است.

 شنبه, 11 خرداد 1398    157

معرفی دروس و منابع دوره آموزشی ضمن خدمت روحانیون حج و عمره

دوره آموزش تکميلی روحانيون , معين و معينه های حج تمتع 98

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    1722

 دوره آموزش تکميلی روحانيون , معين و معينه های حج تمتع 98

دوره آموزش ضمن خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    220

دوره آموزش ضمن خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

دوره آموزش بدو خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    324

دوره آموزش بدو خدمت روحانيون و معينه های حج و عمره

دوره آموزش ضمن ويژه روحانيون و معينه های حج و عمره

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    196

دوره آموزش ضمن ويژه روحانيون و معينه های حج و عمره

دوره آموزش بدوخدمت روحانيون عتبات عاليات

 دوشنبه, 09 اردیبهشت 1398    487

دوره آموزش بدوخدمت روحانيون عتبات عاليات
صفحه 1 از 2
پربازدیدها

ارتباط با ما