کانال سروش
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
منابع و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید)
منابع و نحوه ارائه دروس دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید)
 شنبه, 09 بهمن 1400    0  1122

دوره بدو خدمت روحانیون عتبات عالیات (سرفصل جدید)

عنوان دروس

منبع آزمون

نحوه ارائه

انتقال تجارب

جزوه 

(جهت دریافت جزوه کلیک نمایید)

کلاس آنلاین

روش تبلیغ

جزوه

(جهت دانلود جزوه کلیک نمایید)

کلاس آنلاین

تاریخ و سیره امامان(ع) مدفون در عراق 1

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

تاریخ و سیره امامان(ع) مدفون در عراق 2

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

جغرافیاي جهان تشیع با تأکید بر عراق

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

شناخت سوریه و لبنان

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

احکام عمومی

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

مزار و زیارت نامه ها

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

آداب و اسرار زیارت

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

مقتل شناسی و مقتل خوانی

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

معارف اسلامی

مطالب ارائه شده در بسته مجازی

بسته مجازی

 

نظرات

ارتباط با ما