کانال سروش
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره اول 99
آزمون های دوره ضمن خدمت روحانیون و معینه های حج و عمره - دوره اول 99
 شنبه, 11 خرداد 1398    0  1597

دوره ضمن خدمت روحانیون حج

عنوان دروس

زمان آزمون

ساعت آزمون

مباحث کلامی 1

28 تیر 99

16:30 الی 18:30

مباحث کلامی 3

مباحث کلامی 2

29 تیر 99

16:30 الی 18:30

مباحث کلامی 4

مکالمه عربی 1

30  تیر 99

16:30 الی 18:30

مخاطب شناسی

مکالمه عربی 2

آزمون حضوری می باشد جهت شرکت پس از انتخاب واحد این درس،  با منطقه خود هماهنگ فرمایید.

 
 

نظرات

ارتباط با ما