کانال ایتا
بخش ها
محصولات
تقویم آموزشی
پیوند ها
آيين‌نامه معادل‌سازي دروس دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات
آيين‌نامه معادل‌سازي دروس دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات
 چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1400    0  2414

آيين‌نامه معادل‌سازي دروس دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت روحانیون و مداحان عتبات عالیات

حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت

پیرو اجرای سرفصل‌های جدید آموزشی از ابتدای سال 1400 و ارائه آموزش‌ها بر اساس برنامه‌های جدید، لازم است برای آن‌دسته از فراگیران که دوره آموزشی آنها طبق برنامه و سرفصل‌های آموزشی قبلی ناقص مانده و ملزم به گذراندن دوره آموزشی طبق برنامه جدید هستند، تدابیری اتخاذ شود که آیین‌نامه پیش رو، به همین موضوع خواهد پرداخت.

هرچند سرفصل‌های جدید به طور کلی با سرفصل‌های گذشته تفاوت یافته و فراگیران لازم است دروس دوره جدید را به طور مستقل بگذرانند، اما در راستای همکاری حداکثری با فراگیران محترم و ارج‌نهادن به نیرو و زمانی که برای فراگیری آموزش‌ها صرف نموده‌اند، جهت معادل‌سازی دروس، مواد ذیل به اجرا در می‌آید.

ماده 1. جدول معادل‌سازی دروس به شرح ذیل است:

الف. دوره آموزشی روحانیون اعتاب مقدسه

 

دوره آموزشی بدوخدمت روحانیون اعتاب مقدسه

دوره آموزشی روحانیون عتبات عاليات

شماره و نام درس (جدید)

تعداد واحد

شماره و نام درس (قدیم)

تعداد واحد

1

30001- روش‌ها و مهارت‌های تبلیغ در زیارت

1

0601406- روش تبلیغ

1

2

30002- آداب و اسرار زیارت

1

0601301- آشنایی با زیارت و فلسفه آن

1

3

30005- احکام عمومی

1

0601402- احکام عمومی

2

4

30007- انتقال تجارب

1

0601405- انتقال تجارب

1

5

30008- مقتل‌شناسی و مقتل‌خوانی

2

0601101- مقتل‌شناسی

1

6

30011- تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

2

0601102- تاریخ و سیره معصومان

2

 

 

ب. دوره آموزشی مداحان اعتاب مقدسه

 

دوره آموزشی بدوخدمت مداحان اعتاب مقدسه

دوره آموزشی مداحان عتبات عاليات

شماره و نام درس (جدید)

تعداد واحد

شماره و نام درس (قدیم)

تعداد واحد

1

40005- احکام عمومی

3

0703001- احکام عمومی

2

2

40007- انتقال تجارب

1

0701801- انتقال تجارب

1

3

40008- مقتل‌شناسی و مقتل‌خوانی

2

0701101- مقتل‌شناسی و مقتل‌خوانی

2

4

40011- تاریخ و سیره امامان مدفون در عراق 2

2

0701105- تاریخ و سیره معصومان

1

 

 

ماده 2. دروس جداول ماده 1 در صورتي معادل‌سازی (معاف از آزمون جدید) می‌شوند که از زمان درج نمره در کارنامه، بیش از5 سال نگذشته باشد. به تعبیر دیگر، فقط نمرات ثبت‌شده از تاریخ 1/1/1395 به کارنامه جدید منتقل می‌شوند.

ماده 3. فقط نمرات قبولی از تاریخ 1/1/1395 قابل معادل سازی بوده و دروسی که در آن نمره قبولی کسب نشده است می بایست مجدد طبق سرفصل جدید اخذ واحد و در کلاس و آزمون شرکت نمایند.

ماده 4.  نمرات ثبت شده در سامانه پیش از تاریخ مذکور(1/1/1395) ، به دلیل گذشت زمان زیاد، قابل معادلسازی و انتقال به دوره جدید نیست و لازم است فراگیران در دوره جدید شرکت نمایند.

ماده 5. نتایج درخواست‌های کمیسیون‌های گذشته، چنانچه از تاریخ کمیسیون و درج نتایج در سامانه بیش از پنج سال نگذشته باشد (از تاریخ 1/1/1395)، به کارنامه جدید منتقل می‌شوند. بدیهی است اگر نتیجه کمیسیون، معاف از کلاس باشد، فراگیر لازم است در آزمون آن درس طبق سرفصل‌های جدید شرکت نماید.

ماده 6. حضور و غیاب فراگیران نیز چنانچه پس از 1/1/1395 در سامانه ثبت شده باشد، از شرکت در کلاس جدید معاف هستند و صرفاً باید در آزمون آن درس طبق سرفصل‌های جدید شرکت نمایند.

ماده 7. نمرات معادلسازی‌شده در ماده‌های 2 و 3، نتایج کمیسیون (ماده 4) و حضور و غیاب (ماده 5) برای سه نیمسال قابلیت باقیماندن در کارنامه دارد. چنانچه فراگیر در این مدت به اتمام دوره آموزشی خود اهتمام نورزد، این نمرات و نتایج حذف می‌شود و فراگیر لازم است دوره آموزشی جدید را به طور کامل بگذراند.

ماده 8. افرادی که تنها درس کاربری رایانه از دوره آنها باقی مانده است می بایست منتظر برگزاری آزمون حضوری این درس باشند و نیازی به شرکت در سرفصل های جدید ندارند.

نظرات

ارتباط با ما